Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dato: 18.03.2022

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er viktig å få fart i offentlige digitaliseringsprosjekter, og støtter forslag om endring i reglene om taushetsplikt for å legge til rette for digitalisering av vergefullmakter. Vi anser det også som positivt at digitale vergefullmakter kan bidra til å sikre at personer som har verge får den hjelpen de trenger, samtidig som innholdet i vergefullmakten er underlagt taushetsplikt.

Digitaliseringen av vergefullmakter gjennom FUFINN-prosjektet vil etter vår forståelse ikke gjelde for stadfestede fremtidsfullmakter. På sikt mener vi det er bør vurderes å innføre en tilsvarende digital løsning for stadfestede fremtidsfullmakter.