Høringssvar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Dato: 17.03.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Vergemålsavdelingen. Oslo 17.03.22

Vedlegg