Høringssvar fra Per Watne

Dato: 28.07.2021

Henviser til vedlagte sak 21/1318-39 sendt fra SMK til KLD 7/7-21

Vedlegg