Høringssvar fra HtreN Fuel Systems AS

Dato: 23.08.2021

HtreN Fuel Systems AS vil få komme med en kommentar til Annex III i EU sitt forslag om drivstoff for marin sektor - "FuelEU Maritime – green European maritime space".

Vi har og sendt kommentarer til EU, og vedlegger våre synspunkter i

Comments-FuelEU-Maritime.pdf

MVH
Lars Harald Heggen,

HtreN Fuel Systems AS,

Konvallveien 28,

3031 Drammen.

Mob.: 918 88 184

www.htren.no

Vedlegg