Høringssvar fra Statkraft AS

Dato: 15.09.2021

Høyringssvar frå Statkraft er vedlagt.

Vedlegg