Høringssvar fra Per Watne

Dato: 23.08.2021

Dette er bare enda et utslag av måter å unnta de mest utslippsbelastede varer omfattes av co2 regelverket. En trussel mot klimaet.