Høringssvar fra Norsk Hydro ASA

Dato: 15.09.2021

Vedlagt er høringssvar fra Norsk Hydro.

Vennlig hilsen,

Jostein Røynesdal

Vedlegg