Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra NTNU

Dato: 13.06.2019

Svartype: Med merknad

Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S – Høringsuttalelse fra NTNU

Vi viser til departementets brev den 10.05.2015. Saken har vært behandlet i Forskningsutvalget ved NTNU som stiller seg bak denne høringsuttalelsen.

NTNU støtter alternativ 1, det vil si å fortsette med dagens indikator uendret.

Det kan herske ulike oppfatninger både om rettferdigheten og representativiteten i publiseringsindikatoren og om insentivstrukturen i sin alminnelighet, men det er en realitet at indikatoren er godt innarbeidet i sektoren, den er transparent og skaper forutsigbarhet. Publiseringsindikatoren ble justert i 2016 etter grundig evaluering. Det er et argument i seg selv å ikke foreta hyppige endringer i insentivstrukturen.

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) vil trolig være standarden i sektoren om få år, noe som er i tråd med både Plan S og nasjonale strategier og krav. Det har liten hensikt å insentivere åpen tilgang i en formodentlig kort overgangsfase når dette allerede er et krav hos forskningsfinansierende institusjoner.

Dersom Plan S lykkes, inkludert forhandlingene med sentrale forlag, eksisterer det ingen reelle målkonflikter. Forlagsforhandlingene som pågår nå, viser lovende fremdrift. Plan S legger opp til en evaluering av implementeringen, og det er først etter denne evalueringen at spørsmålet om justering av publiseringsindikatoren eventuelt bør reises.

Vedlegg