Forsiden

Høringssvar fra Universitetet i Sørøst-Norge

Dato: 08.09.2021

Vedlagt følger Innspill til Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2022-2032 fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Vedlegg