Forsiden

Høringssvar fra Havforskningsinstituttet

Dato: 10.09.2021

Vedlagt følger innspill fra Havforskningsinstituttet.

Vedlegg