Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 08.09.2021

Vedlagt oversendes høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune.

Innspillet er vedtatt av Fylkesutvalget 7.09.2021, sak 178/21

Samlet høringssvar omfatter protokollen fra fylkesutvalgets behandling, med fylkesutvalgets vedtak, jfr vedlegg 1, og innspill fra Trøndelag fylkeskommune som fylkesutvalgets vedtak henviser til, jfr vedlegg 2.

Som vedlegg 3 oversendes også fylkesdirektørens saksutredning som fylkesutvalgets behandling bygger på.

Vedlegg