Høringssvar fra Kongsberg Gruppen ASA

Dato: 10.09.2021

Vi viser til Kunnskapsdepartementets revidering av langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032).

Vedlagt ligger vårt høringsinnspill.

Mvh

Even Aas
Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og myndighetskontakt

Vedlegg