Forsiden

Høringssvar fra Høyskolen Kristiania

Dato: 10.09.2021

Se vedlagte innspill til langtidsplanen fra Høyskolen Kristiania.

På vegne av Høyskolen Kristiania,

Christen Krogh

Vedlegg