Forsiden

Høringssvar fra FOKUS - interesseorganisasjonen for forskningsinstitutter i regionene

Dato: 10.09.2021

Her er høringssvar fra FOKUS (Interesseorganisasjonen for regionale forskningsinstitutter). Høringssvaret supplerer høirngssvaret fra FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena)

Vedlegg