Høringssvar fra NIVA, IFE, NGI og NILU

Dato: 10.09.2021

Vedlegget inneholder et felles innspill fra NIVA, IFE, NGI og NILU

Vedlegg