Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Dato: 10.09.2021

Vedlagt oversendes HK-dir sitt innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Vedlegg