Høringssvar fra Det Norske Videnskaps-Akademi

Dato: 10.09.2021

Det Norske Videnskaps-Akademis høringsuttalelse - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032)

Høringsuttalelsen følger vedlagt.

Vedlegg