Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 10.09.2021

Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å takke for muligheten for å gi innspill til Regjerningens neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. UiBs høringssvar er i sin helthet lastet opp som vedlegg.

Vedlegg