Forsiden

Høringssvar fra Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning

Dato: 10.09.2021

Riksantikvaren viser til invitasjon på regjeringen.no. Riksantikvaren sender med dette sine høringsinnspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Riksantikvaren har valgt å besvare spørsmål 1-5 i høringen. Det er ikke funnet grunnlag for å utforme svar på øvrige spørsmål.

Riksantikvarens innspill følger i eget vedlegg.

Vedlegg