Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR)

Dato: 09.09.2021

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Om Sentralt ungdomsråd

SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser, samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Innspill til spørsmål 2

Vi mener at en viktig forutsetning for å få inn flere på høyere utdanning er å sikre et inntakssystem som vektlegger karakterer i de fagene som er relevante for utdanningen man søker. På den måten kan flere finne et studie som passer deres evner og ønsker.

Innspill til spørsmål 3

Vi mener at studenthelsetjenestene bør styrkes.

Innspill til spørsmål 8

Vi mener at det er viktig at informasjon og forskningsresultater presenteres lett tilgjengelig, på klarspråk, og gjerne på flere språk. Kunnskapen må formidles sånn at folk forstår og kjenner seg igjen i det.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt hvis dere har oppfølgingsspørsmål!

Beste hilsener fra

Sentralt ungdomsråd i Oslo

Vedlegg