Forsiden

Høringssvar fra Kartverket - på vegne av samordningsgruppen Norge Digitalt

Dato: 10.09.2021

Vedlagte innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning sendes på vegne av samordningsgruppen i Norge Digitalt. Samordningsgruppen epresenterer statlige, kommunale og fylkeskommunale organer og andre som deltar i samarbeidet om den geografiske infrastrukturen.

Vedlegg