Høringssvar fra Forskerforbundet

Dato: 10.09.2021

Hei,

Vedlagt følger Forskerforbundets innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Mvh Jorunn Dahl Norgård

Vedlegg