Høringssvar fra Miljødirektoratet

Dato: 10.09.2021

Høringssvar fra Miljødirektoratet er lagt ved som vedlegg.

Linn Bryhn Jacobsen

Miljødirektoratet.

Vedlegg