Forsiden

Høringssvar fra NHO Mat og Drikke

Dato: 10.09.2021

NHO Mat og Drikke takker for muligheten til å gi innspill til Regjeringens arbeid med revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og viser til vårt vedlagte notat.

Vedlegg