Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO

Dato: 09.09.2021

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO har merknader til følgende punkt:

  • Økt mangfold
  • Tilgjengelige universitets- og høyskolebygg
  • Tillit til forskning

Vennligst se vedlagte pdf. for vårt høringssvar

Vedlegg