Høringssvar fra Kunnskapskompaniet AS

Dato: 10.09.2021

Hei,

Vedlagt er våre innspill til langtidsplanen.

Alt godt,

Gabriel Qvigstad

Kunnskapskompaniet

Vedlegg