Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 10.09.2021

Unio sender med dette sitt innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023-2032.

Med hilsen

Eli-Karin Flagtvedt

Unio

Vedlegg