Høringssvar fra Statsbygg

Dato: 10.09.2021

Hei

vedlagt er høring fra Statsbygg

Mvh.

Vennlig hilsen

Jomar Talsnes Heggdal

seniorrådgiver

Avdeling for rådgivning og tidligfase

+4790173541

 

Vedlegg