Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 09.02.2021

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalselse

Vedlegg