Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167499

Dato: 26.02.2021

Jeg reagerer på at høringsnotatet ikke har med en vurdering av den psykiske helsen til den norske befolkningen som resultat av de stengte grensene. Når bakgrunnen for så strenge innreiserestriksjoner er folkehelsen, må dere og ha med en vurdering av den psykiske belastningen mennesker som, slik reglene er i dag, blir nektet muligheten til å få være sammen med sin aller kjæreste og nærmeste i livet. Spesielt i denne lange perioden (1 år) som har vært svært isolert og ensom. Jeg svarer på høringsbrevet fordi jeg mener dere må ha en ordning for oss som er så ufattelig uheldig å ha kjæresten boende i et annet land, og som ikke har norsk pass. Regjeringen må vise tillit til oss norske borgere som har kjæreste i utlandet, og slippe kjærester inn i Norge, og la de få gjennomføre karantenen sammen med kjæresten i Norge.

Jeg har forståelse for en innstramming i samfunnet ettersom smittesituasjonen har økt, men håper på en rettferdig løsning hvor vi kan være sammen med våre kjære uten å øke smittespredning. Her er noen eksempler på konkrete forslag som er mulige:

- Likestille ektepar og kjærester, og inkludere de permanent som en unntaksgruppe for å besøke sine kjære i Norge til enhver tid.

- Lik karanteneordning som ektepar og kjæreste. Hvor besøkende kan ha karantene hos kjærestes hjem. Person i Norge som får besøk av kjæreste gjennomfører karantenen i likhet med den besøkende. Dokumentasjon på adresse må bli fremlagt, og stikkprøver for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt kan gjennomføres. Mer dokumentasjon legges også gjerne frem. Jeg er villig til å sende både bilde av passet mitt og en erklæring på at jeg står ansvarlig for at karantene oppfølges uten brudd. Hva enn det måtte være for å forsikre dere om at vi vil følge alle regler til punkt og prikke. Denne ordningen blir brukt i mange land med gode erfaringer, blant annet i Canada og Danmark.

- Obligatorisk negativ Korona-test ved innreise, samt etter 5-7 dager inn i karantenen. På denne måten vil smittesporing arbeid være mye enklere, og man vil enkelt forsikre seg at smittebærere blir identifisert. Det kan for eksempel settes som krav at time for test nr. 2 er booket og betalt for, før personen ankommer Norge. Dette er et tiltak Storbritannia har innført.

-Karantenetiden på 10 dager gjennomføres og alle regler knyttet til innreisekarantene overholdes. Dette gjelder for begge parter (besøkende og den som får besøk).

De foreslåtte tiltak ser jeg på som bærekraftige over lengre tid og som sikrer at kjærester kan bli gjenforent, samtidig som smittevern blir ivaretatt. Jeg håper på det dypeste at dere vurderer en avvikling fra dagens innreise restriksjoner for kjærester. Jeg er ikke kjent med noen andre land som nekter mennesker å få besøk av sin kjæreste.

For mitt tilfelle er det en kjæreste i et annet europeisk land. Vedkommende er til og med vaksinert. Nå har vi ikke sett hverandre på 7 måneder, og savnet er uutholdelig. Usikkerheten med å ikke vite når vi får se hverandre igjen gjør meg svært urolig og påvirker helsen min på mange negative måter. Vi har vært så tålmodige og ventet og ventet i håp om at situasjonen blir bedre. Julen ble avlyst i håp at påbud om karantenehotell ikke skulle vare utover i januar. Karantenehotell er en utrolig dårlig ordning for oss som arbeider 100% og har begrenset med tid til å være sammen pga. forpliktelser med jobb.

Jeg er 29 år, og min kjæreste og jeg er enda ikke gift. Dette er veldig typisk for en i min aldersgruppe. Det betyr ikke at mitt forhold er mindre seriøst eller ubetydelig en et gift par. Vi planlegger å flytte sammen så snart jobbprosjekter i forskjellige land er avsluttet. Det er bare veldig uheldig at vi var i en situasjon der vi jobbet i forskjellige land akkurat når covid pandemien brøt ut.

Vær så snill å vis tiltro til oss, og ta behovet for gjenforening på alvor. Mennesker i Norge trenger samvær med sine aller nærmeste i disse tider. Vi er nedbrutt og ensomme. Det er svært vanskelig å holde ut i full jobb og i hverdagen ellers når man er så lei seg.