Høringssvar fra Kari Nøvig-Maaß

Dato: 20.02.2021

Innreiserestriksjoner er ofte viktig, men treffer forskjellige grupper unødvendig hardt.

For oss alle er familien viktig. Når familiemedlemmer ikke får mulighet til å ta seg av hverandre, er det ille. Foreldre trenger avlastning, barn trenger kontakt, besteforeldre trenger støtte, det gjelder å ta vare på hverandre. Og tanter, onkler, kusiner, fettere, kjærester, stefamilier hører til.

Det beste vi kan gjøre for et trygt og stabilt samfunn, er å ha kontakt med hverandre, hjelpe hverandre og støtte hverandre. Krisesekretariatet og krisesentrene hadde vært arbeidsløse , hvis vi alle hadde tatt vare på hverandre.

Gjennom strenge innreiserestriksjoner stjeler man mulighetene familier har til å hjelpe hverandre. Det gjelder både fysisk og mental helse.

Barn trenger både foreldre og besteforeldre og resten av familien, særlig nå som ofte skoler og barnehager og fritidstilbud er stengt.

Slipp oss inn!! Det er ikke familiemedlemmer som er smittebringere. Hvem vil bringe fare for familien sin?? Ingen, man passer på også før man reiser.

La familie og kjærester komme til sine kjære.