Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139489

Dato: 23.02.2021

Jeg sier med dette nei til forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven (tilpasninger som følge av covid-19).

Innreiserestreksjoner går nå utover folks psykiske helse, da de ikke får møte sin nærmeste familie eller kjærester. Det å forlenge dette frem til 31. desember 2021 vil få store konsikvenser for veldig mange.

Jeg ønsker en endring i denne loven, som tillater familie og kjærester innreise til riket. Uten denne endringen er mitt høringssvar nei.