Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131116

Dato: 23.02.2021

Corona har allerede påført stor skadet i landet vårt og dens befolkning. Det har påført oss store sykiske skader grunnet hindringer som sosiale sammenkomster og fysiske aktivitet. Det å Hindre den norske befolkning å se sin nærmeste påfører store sykiske skader og masse hjertesorg.

Spørsmål:

Hvorfor kan det ikke gjøres strenge corona tiltak med oppfølging av corona tester på blant annet Folovere/kjærester som ønsker å se sine nære i Norge?

Å hindre blant annet Forlovere/kjærester å se sine næmeste i Norge,vil ikke dette påføre store enorme konflikter i landet vårt?

Vil ikke det norske samfunnet få enda større sykiske plager?

Vil det ikke også gå enda mer utover Norges økonomi med tanken på sykemeldinger,egenmeldinger og økning på uføre?

Mitt Svar:

Det å ta fra/hindre oss mennesker muligheten til å være med våres Forlovere/kjærester er å ta fra oss mennesklige rettigheter som er feil. Dette vil ramme samfunnet på det sterkeste, jeg selv har hatt konsekvenser av alvorlige sykiske plager grunnet dette. Det å ha et så stort savn som dette spesielt over så langt tid som dette har pågått. Det Brytes oss alle mennesker ned!