Høringssvar fra Jan Kilane Skaar

Dato: 17.02.2021

Hei,

Vi etterlyser en mer realistisk kostnad / nytte vurdering, hvor de sosiale, psykisk helsemessige og økonomiske konsekvensene på den ene siden, veies mot koronapolitiske hensyn i den andre vektskålen.

I mange uttalelser av topp vitenskapelig ekspertise på internett finner man stadig flere som mener med stor kraft at nedstenging er lite effektiv, og stort sett sterkt overdrevet i mangew land.

Det anmodes om at internasjonal trafikk gjenåpnes og at det i det minste grensen mot Sverige åpnes snarest.

Strikken har allerede blitt struklket for langt for mange.