Høringssvar fra Kari

Dato: 22.02.2021

Jeg er enig i at det kan være nødvendig med restriksjoner på hvor mange turister som bør komme inn i landet også etter sommerferien. Men personlig står dette som den mest inngripende og skremmende restriksjonen gjennom hele denne perioden. For dem som har familiemedlemmer i i utlandet er det vanskelig å beskrive hvor inngripende og ødeleggende dette tiltaket er. Tanken på vi det rammer skal leve i denne usikkerheten helt ut 2021 blir vanskelig å holde ut. Erfaringene gjennom covid-tiden viser at det er lite forståelse og sympati å hente fra regjeringen, og at gruppen med kjærester og forlovede fra andre land konsekvent blir underprioritert og arbeidstakere sett på som viktigere.

Det er fortsatt svært få eksempler på at familiemedlemmer fra utlandet bringer med seg smitte over landegrensene, likevel blir denne gruppen stengt ute, og nå på ubestemt tid. Det er på tide at vi nordmenn som har våre nærmeste utenfor landerensen blir sett og hørt, og at vår lidelse snart tar slutt. Jeg tror ikke noen forstår hvor mye dette går inn på oss dersom de ikke selv opplever det. Vær så snill å ikke stenge dem ute lenger.