Høringssvar fra RIKELEKTRO AS /Kim Eriksen

Dato: 23.02.2021

Hei

Vi er en bedrift i Halden som har 30 ansatte, av disse bor 14 i Sverige. Fra 1 februar ble alle disse stengt ute fra jobben sin. Inkl. meg personlig. Jeg skriver dette høringssvaret for vårt firma. Da jeg er daglig leder. Vi er et elektro firma og havner ikke inn under samfunnskritiske jobber.

Vi har fra dag 1 i pandemien fulgt alt av smittevern-regler, samt at vi også har lagd egne strengere regler for våre ansatte, så vi ikke setter andre i fare for smitte. Det betyr at alle ansatte som bor i Sverige har sittet i karantene når de er hjemme og ikke er på jobb. Vi har testet oss minst hver 7 dag og hadde frem til grensen stengte ennå ikke avlagt en positiv prøve. Vi har også lagd mange andre rutiner på plass for at kunder skal føle seg trygge når vi kommer.

Spørsmål 1. Hvordan kan man rettferdiggjøre at ansatte som har jobbet fast i Norge i mange år, nå blir nektet jobb og lønn. Vi kan ikke permittere de ansatte da vi har mer en nok jobber som skal utføres, her har både NHO og LO vært krystalklare på at permitteringsreglene ikke vil gjelde. Hvordan har regjeringen tenk å løse dette?

Spørsmål 2. Vi har frem til nå betalt lønn for de ansatte som sitter hjemme, noe som sier seg selv ikke er holdbart i lengden, da vi må leie inn andre til å utføre jobbene de skulle gjøre. Så nå sitter vi med doble utgifter. Samt at vi også må betale arbeidsgiveravgift og sosiale avgifter til de dere har stengt ute fra jobben. Syns dere det er riktig at bedriftene skal ta hele kostnaden på dette?

Spørsmål 3. Vi har allerede mottatt oppsigelse fra en ansatt, som ikke orker mer. Han syns det har blitt for mye og nå har han blitt fratatt sin rett til å gå på jobben. Vi bruker mye tid, ressuser på lære opp vårt personal, slik situasjonen er nå sitter vi en reell fare for å miste mye av vår spesial kompentanse. Dette er kompentase det tar mange år å bygge opp igjen. Hvem skal ta ansvar for at disse ikke lengre er velkommen til Norge?

Spørsmål 4. Hvordan ser Norge på at firmaer i grenseområdene nå har sagt klart i fra at de ikke kommer til å ta inn så mange lærlinger til høsten, siden mange av montørene lever i usikkerhet om de kan komme inn i Norge. Vanligvis tar vi inn 3 elektro lærlinger per år, i år kommer vi maks til å ta inn 1 lærling, da dere har stengt våre montører ute. Vi har hittil i år (på 2 måneder) fått inn søknad fra over 30 som ønsker lærlingplass og jeg har snakket med mange av disse og de sier det samme at firmaene de har vært utplassert hos tidligere, ikke kommer til å ta inn lærlinger i år. Hvilken plan har dere på dette?

Spørsmål 5. Jeg og en ansatt til er Norske statsborgere som bor i Sverige, men vi er nå stengt ute fra vår jobb og landet vi er oppvokst i? Dette føles veldig diskriminerende og vi føler oss ikke lengre velkommen «hjem» til Norge. Hva tenker dere om dette?

Spørsmål 6. Det har i alle år vært åpent arbeidsmarked mellom grense kommunene, men fra i fjor sommer merker vi som bor her i grenseområdene stort hat fra begge sider. Nordmenn som prater stygt om Sverige og Svensker, og motsatt, Svensker som prater stygt om Norge og nordmenn. Slik situasjonen nå blir håndtert av regjeringen vil nok den Norske regjeringen bli mest husket for å ødelegge forholdet mellom Norge og Sverige i grenseområdene, er det virkelig deres ønske?

Spørsmål 7. Jeg regner ikke med at jeg får så mye svar på dette. Men å innføre så inngripende regler mot mennesker, uten å gi de noe håp eller tidsramme for varighet av disse innstrammingen vil i verste fall gjøre at personer går personlig konkurs eller gjør verre ting. Har dere tatt dette med i deres betraktninger?

Siste ønske, kan dere få på plass en løsning som alle vi grense kommunene kan leve med, vi er ikke samfunnskritiske direkte, men alle mine ansatte er for meg samfunnsviktige og bidrar til felleskapet i både Norge og Sverige. Ikke straff oss for at vi bor på feil side av en grense.

Mvh

Kim Eriksen
RIKELEKTRO AS
HALDEN/ TANUM