Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 592794

Dato: 20.02.2021

La kjærester og besteforeldre komme inn, med karantene på egnet oppholdssted, ikke karantenehotell!