Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201799

Dato: 10.02.2021

Jeg skriver dette høringssvaret for å anmode at dere ikke forlenger midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger som regnes som nærmeste familie i vid forstand. Dette vil si kjærester og nær familie. Regjeringen kom for noen uker sider med nye tiltak hvor det ble skilt mellom ugifte og gifte par, og hvor nærmeste familie ble definert veldig snevert, og mange utelatt. Retten til familieliv har blitt krenket under Coronapandemien, og nå er det på tide med mer bærekraftige og forutsigbare tiltak som folk flest kan leve med, spesielt med tanke på at en stor del av Norges befolkning faktisk har familier på tvers av landegrenser. Dette vil ikke si at det ikke skal være smittevernvennlig, med krav om testing og karantene, noe som såklart kan påregnes i disse tider. Det er på tide at regjeringen nå iverksetter tilltak som ikke diskriminerer, og åpner for at man skal få møte sine kjære på tvers av landergrenser. Flere tidligere reiserestriksjoner virker lite gjennomtenkte, og diskriminerende på flere nivå både når det kommer til nasjonalitet og klasse. Dette er noe som er uakseptablelt, og regjeringen burde fremme tiltak som ikke bryter grunnleggende menneskerettigheter som rettet til familieliv, retten til å elske og retten til å bevege seg fritt.

Jeg håper dere i fremtiden tenker grundig gjennom hvor store konsekvener tiltak som å stenge grensene ikke bare har på enkeltindividers liv, men også på samfunnsnivå, hvor diskrimerende innreiserestriksjoner fører til økt diskrimering og rasisme i det norske samfunn. Jeg tror man glemmer ofte at mye av den såkalte "import"-smitten ofte bringes inn av norske borgere selv, dette blir lite belyst av mediene og regjeringen selv.

Jeg anmoder til at dere finner løsninger som man kan leve med over tid, gitt at det er tvilsomt at denne pandemien er over med det første.