Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127273

Dato: 22.02.2021

Det må innlemmes klare unntak i lovteksten for ektefeller, partnere og kjærester av nordmenn. Regjeringen viser mye til folkehelse og til at vi må ta vare på hverandre. Mange nordmenn har imidlertid sine kjæreste i utlandet og lider psykisk under dagens regime. Det er en form for tortur å separeres fra de man har nærmest. Moderne parforhold antar mange former, og i dag bedriver regjeringen en gedigen forskjellsbehandling på basis av giftemål eller ikke. Det er helt i utakt med tiden og hører ikke hjemme i en moderne stat.

Regjeringen har ikke på noe tidspunkt lagt frem tall som tilsier at ektefeller, partnere og kjærester som kommer fra utlandet på kortvarig besøk utgjør noen smitterisiko. Det er snakk om mennesker som kommer for å tilbringe tid stort sett med én annen person. Disse straffes i dag for regjeringens unntak fra innreisekarantene for utenlandske arbeidere.