Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148448

Dato: 23.02.2021

Slik situasjonen er nå, kaster regjeringen Halden og Strømstad kommunes innbyggere generelt og grensependlerne spesielt, under bussen for å fremstå som handlekraftige. Halden og Strømstad har i 50 år vært et felles bo og arbeidsmarked, med økonomiske, sosiale, geografiske, familiere og historiske bindinger på kryss og tvers.

Grensependlere har i en årrekke hatt egne skattemessige ordninger. I dag har personer med samfunnskritiske funksjoner egne ordninger for grensepassering. Så det lar seg åpenbart gjøre å tilpasse regelverket for mindre grupper mennesker.

At staten skal frata mennesker og bedrifter i Halden og Strømstad sitt levebrød, uten å gi disse noen kompensasjon er ikke oss som stat verdig. Det burde ikke komme som en overraskelse på noen, at dette ble en konsekvens.