Høringssvar fra Hilde Maria Nysæther

Dato: 21.02.2021

Jeg er sterkt imot regjeringens ønske om forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittervernloven til 1. juli 2022. Landet har vært i stor grad nedstengt og innbyggerne hindret i å leve et normalt liv over lang tid, mange har måttet være i karantene, med de påkjenninger det medører, ikke minst i barnefamilier. Mange er blitt svært ensomme, studenter sliter psykisk, selvmordstallene har steget... og vil kunne komme til å stige enda mer, om vi ikke snart får tilbake den hverdagen vi hadde før regjeringen gikk til det svært inngripende skritt, å stenge ned landet 12. mars 2020.... og hvor vi har erfart en rekke begrensninger i livene våre siden den gang.

Dette har vart mer enn lenge nok, og det er et faktum at regjeringen har gitt dårlige begrunnelser for hvorfor vi skal måtte ha det slik. Det har vært lite rom for kritiske spørsmål og dialog. Viruset det er snakk om er ikke stort farligere enn en influensa, ufarlig for de fleste blant oss, og de som har dødd er de som ellers i alle år har dødd MED et luftveisvirus som "siste dråpen", da i all hovedsak eldre mennesker et eller annet sted i 80-årene... eller enda eldre. Man må også kunne forvente, også som i andre år, at mennesker som befinner seg i risikosonen for å få større komplikasjoner ved luftveisinfeksjoner, ivaretar seg selv best mulig. Disse kan holde seg unna store folkeforsamlinger... og selv velge å bruke munnbind om de må bevege seg ut. Det er ikke noe som bør eller må pålegges alle og enhver, da munnbind heller ikke støttes som et godt fundament for å hindre viurssmitte, i vitenskapen. Flere leger har også tatt til orde for dette. Er virus er ekstremt lite, og et munnbind har altfor store porer til å hindre både inn og utgang av virus. Derimot vet man at baksiden av munnbind gir grobunn for oppblomstring av bakterier... og bruk over lengre tid nedsette oksygenopptaket... og kan føre til både hodepine og konsentrasjonsforstyrrelser.

Vi vet også at store grupper av leger og legespesialister i verden er sterkt kritisk til det som lenge har pågått. Vi har alle de som har tilsluttet seg Great Barrinington Decalaration.. og vi har Wolrd Freedom Alliance.. Det er også slik, som mange vet nå.. at PCR testene, som jo regjeringen i forskjellige land har kjørt på altfor mange sykluser.. har masseprodusert falske positiver... og som med disse falske tallene for antall smittede, har blitt brukt som skremselspropaganda via mediene.. og som legitimering for regjeringen for inngripende tiltak. Kary Mullis, som utviklet denne testen.. fremhevet at man kan påvise nesten hva som helst, i hvem som helst, om testen kjøres på for mange sykluser... Over 17 sykluser så øker faren for en falsk positiv... og over 35, så regnes det at så mange som 80-90 %, minst, kan være falske utslag... gjerne enda mer. Og her i Norge har disse testene blitt kjørt på rundt 40 sykluser. Dette har ikke vært kommentert av hverken regjering eller medier.. men mange er klar over dette i dag. Det er også jurister som nå forbereder rettssak mot myndigheter om nettopp bruken av PCR testene som fundament for inngripende tiltak mot befolkninger, og som betegner det som lenge har pågått som en forbrytelse begått mot menneskeheten. Hvilket jeg er helt enig i.

Det er derfor høyst uetisk å fortsette en slik praksis... og det er å tilføye også, at etter medisinske kriterier så betyr ikke smittet det samme som å være syk. Det må holde mer enn nok at vi alle er nøye med håndvask, holder en meters avstand i offentlig rom... og å holder oss hjemme om vi føler at vi brygger på sykdom eller er blitt syk, til vi er symptomfrie igjen. Barn og unge lider mest nå, antall voldstilfeller mot barn har økt betraktelig i nedstengingsperioden, noe som var en varslet katastrofe. Psykisk syke og rusmisbrukere har mistet i stor grad de tilbud de hadde tidligere, hvilket er kritisk for denne sårbare gruppen mennesker. Mange har blitt arbeidsledige.. og mange bedrifter har gått konkurs.. og mange flere vil gjøre det, om ikke denne nedsteningen ganske snart tar slutt, hvilket den etter alle solemerker bør. Det er heller ikke smittetall som er det viktigste, men hvor mange alvorlig syke og innlagte.. og hvor mange døde. Det er ikke avskrekkende.... når vi sammenligner med mange foregående år i influensasesonger. At begravelsesbyråer har fått koronastøtte fordi det er så få som har dødd, sammenlignet med vanlige år, er også et seriøst tankekors for det som påstås å være en alvorlig pandemi. Om så var, så skulle jo disse vært overabeidet..

Jeg ser, i likhet med mange av mine venner og meningsfeller, som har fulgt grundig med på mye som vedrører aktuell situasjon, ikke at det er noe behov for å videreføre en så inngripende lov overfor befolkningen, i et helt år til. Det ville få fatale konsekvenser for veldig mange sårbare mennesker, ikke minst barn og unge, her i landet. Regjeringen bør også seriøst tenke over de søksmål som er på gang, også fra advokater her i landet, med advokat Erlend Efskind i front.