Høringssvar fra Maria Sliwinska

Dato: 22.02.2021

Regjeringen påstår at barn og unge bør prioriteres mtp lemping av tiltak. Hva med barn og unge som har besteforeldre i utlandet? Hvordan er det å nekte besteforeldre å besøke barnebarna sine å bevare barnas rettigheter og behov?

Er disse barna verre enn de som har NÆRMESTE familie i Norge?

Også, har ikke jeg som voksen person rett til å treffe mine foreldre?

Værsåsnill og ha litt bredere definisjon på hva nærmeste familie er. Dette er uutholdelig.