Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 402950

Dato: 18.02.2021

Jeg vil herved protestere på forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.

Dette gjør jeg på bakgrunn av at jurister lenge har påpekt at smittevernloven strider mot deler av både Menneskerettighetene og Norges grunnlov, og også på bakgrunn av at leger påpeker at graden av inngripen ved tiltakene ikke står i samsvar med trusselen viruset representerer. Fagfolkene som påpeker dette er mange, og er samlet i Great Barrington declaration, samt i World Freedom Alliance.

Ved å opprettholde denne loven hindrer man mange norske statsborgere i å treffe familien sin, inkludert barn som ikke får møte besteforeldre, tanter og onkler. Det er mye uhelse i også dette aspektet, og må tas i betraktning når tiltakene har gått over så lang tid allerede.

Mvh

Birgit Sætre