Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126262

Dato: 22.02.2021

Håper inderlig Norge anerkjenner at dette er en stor belastning for mange, og at behovet for at kjærester og familie får komme inn er påtrengende.

Så lenge krav om negativ test både før og etter innreise oppfylles, samt at karantene gjennomføres etter gjeldende regler, kan jeg virkelig ikke se hensikten med så strenge og langvarige tiltak.

«Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler» (Marilyn French)