Høringssvar fra Kjersti Stuart Vågseth

Dato: 23.02.2021

Ingen grunn til å forlenge begrensninger for familie og kjærester. Det er faktisk på høy tid å slippe inn våre kjære.

Tiltakene ødelegger mer enn sykdommen de angivelig skal beskyttes mot. Itillegg går usikkerheten og alle skuffelsene ut over vår mentale helse. Myndighetene undervurderer problemet og omfanget, spesielt med tanke på hvor lenge dette har pågått. En må kunne ha fokus på nasjonalt smittevern og samtidig ivaretakelse av menneskeverd.

Økonomi nevnes ofte for arbeidsinnvandring men det vil også bety store helseutgifter når man skiller familie og kjærester over tid. Familie er ikke turisme.

I kriser er familier nærmest og hverandres viktigste allierte. Det bidrar både til egen og de andre familiemedlemmer sin psykiske helse gjennom å få være sammen, gi og få støtte av hverandre. Besteforeldre, voksne barn, barnebarn, søsken og kjærester må få komme inn under nær familie.

Ber om at Norge anerkjenner kjæresteforhold. Gjeninnfører deklarasjon om kjæresteforhold som en gyldig innreisegrunn, og tillater kjærester og familier å ha karantene sammen på lik linje med ektefeller så langt det la seg gjøre. Med de nye reglene med test før og etter innreise bør dette være mulig.

For meg personlig har min tilkomne ektemann fast bopel på den nederlandske marinebasen i Den Helder da han er marinedykker og offiser ved forsvarets dykkerskole der. Det er begrenset hvor mye ferie han kan ta da han må innberegne 10 dagers karantene ved retur fra Norge. Fem ganger (to turer i jobbsammenheng) har reiseplaner til Norge og meg blitt kansellert siden mars ifjor. Jeg har eget hus hvor jeg tilrettelegger for en 10 dagers karantene. Alt vi ønsker er å kunne tilbringe tid sammen.

Mvh

Kjersti Stuart Vågseth

Kilde:

https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien--nov-des-2020/