Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153831

Dato: 23.02.2021

Jeg ber om at Norge anerkjenner kjæresteforhold på lik linje med Danmark og mange andre land, og at kjærester fra andre land får komme inn. Dette kan gjøres ved bruk av kjæresteerklæring og evt. at man legger frem flere bevis som bilder og flybiletter. Jeg anser det som svært lite sannsynlig at noen vil misbruke kjæresteerklæringen slik regjeringen tidligere har siktet til. Vi lever i 2021, og langt færre gifter seg nå. Kjærester burde inkluderes på lik linje som ektefeller.

Det bør også være mulig å gjennomføre karantenen på egnet sted. Med krav om test både før og etter innreise, så bør det være trygt.

Det er heller ikke bevist at kjærester/familiemedlemmer er årsaken til importsmitte. Det har derimot vist seg at nordmenn som kommer tilbake fra utlandet og arbeidstakere har vært årsaken til importsmitte.

Vi har lavere smitte enn noen gang, og strengere regler enn noen gang. Det gir ikke mening.