Høringssvar fra KS

Dato: 17.02.2021

KS viser til høringsnotat om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven fram til 23 desember 2021. Vi støtter forslaget om forlengelse av den midlertidige loven. Hvorvidt det er behov for å forlenge loven helt fram til denne datoen vil kunne diskuteres, men vi ser behovet for forutsigbarhet og en viss varighet på forlengelsen.