Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193116

Dato: 28.02.2021

Høringssvar på innreiserestriksjoner

Jeg har min forlovede I Montenegro. Går med en klump I magen hver dag fordi jeg ikke vet når jeg får se han igjen. Det begynner å bli uutholdelig. Det går utover jobben min. Jeg jobber som sykepleier og har absolutt behov for den støtte og nærhet man får av en partner under pandemien. Man blir psykisk nedbrutt av å ikke få være med den man elsker. At det skilles mellom gifte og ugifte når det gjelder innreise føles også uvirkelig i et moderne samfunn. Håper det kan innføres skjema for innreise som det var tidligere, slik som Danmark og Finland også har. Med testing og karantene sammen.