Høringssvar fra Eirik Krogstad

Dato: 21.02.2021

Det virker som om regjeringen har GLEMT at de er dømt for brudd på grunnloven, emk og EØS - regelverket, og utviser en ekstrem arroganse ved å foreslå videreføring av de innstramminger og karanteneregler som gjelder, særlig for oss som ULOVLIG blir nektet fri tilgang til våre eiendommer i Sverige.

Grunnloven kan ikke settes til side av en regjering, spesielt ikke på 11. / 12. måned. Regjeringen famler i blinde, og har fått for store fullmakter for en alt for lang tid.

Det vises til dom i Oslo Tingrett avsagt 5.02.2021 i sak mellom

Staten og Norske eiere av fritidseiendom i Sverige.

Dommen understreker betydningen av dokumenterte, sporbare vurderinger av behov, forholdsmessighet og begrunnelse for tiltak. Det skal også foretas en løpende vurdering av effekt og fortsatt behov, og eventuelt opphevelse avt iltak.