Høringssvar fra Hans Nordberg

Dato: 09.02.2021

Det er over 12 000 nordmenn som har hytter i Sverige og som i dag må forholde seg til samme regelverk som utlendinger dersom de skal over natta på sin hytte. Skal innreiserestriksjoner forlenges må det gjøres unntak for nordmenn som har eiendom i Sverige slik at de kan være på hytte i helger og ferier uten at de må i 10 dagers karantene på vei hjem. Forutsetningen er selvsagt at de forholder seg til smittevern slik de gjør hjemme i Norge. De kan også stilles krav til kjøring direkte til/fra hytte og minst mulig kontakt med andre under oppholdet. Så må regjeringen vise tillit også til de med eiendommer i Sverige på samme måte som når vi er hjemme i Norge.

De aller fleste hyttene ligger nært grensa og i områder med et smittenivå som ligner på det som er rett over grensa. Sammenlign Strømstad med Hvaler eller Dals-Ed med Halden så vises dette tydelig. Det er så langt jeg har sett ikke noe tegn på at importsmitten kommer fra nordmenn med fritidseiendom i Sverige.